Go to Top

Avfallspressar

Mil-tek Avfallspressar

Avfallspressar från Mil-tek är det mest optimala för små och stora företagare. Att använda tryckluft som media vid komprimering av avfall ger många fördelar, dels genom att komprimeringen fortsätter blir slutresultatet i många fall bättre.

Pressarna behöver ingen elinstallation och är lättplacerade, enkelheten gör dom i det närmaste underhålls fria. Pressarna innehåller ingen hydraulik eller el-komponenter och är väldigt tysta.

Sättet att hantera avfall blir enkelt och kostnadseffektivt.
Ring för mer information om hyra eller köp.