Go to Top

Oljeinsprutad skruvkompressor

ekomakcomp

Ekomak Kompressör
Tillverkar denna enstegs skruvkompressor med hög driftsäkerhet, komponenter är framtagna för hög driftsäkerhet och hög tillförlitlighet vid drift 24/7. Ekomak Kompressor är ett helägt dotterföretag till Atlas Copco och ingår i multibrand divisionen.

Olje-injektering sparar energi. Låg temperatur tillsammans med energieffektiva skruvelement och lågt varvtal sänks energiförbrukningen, detta innebär lägre driftskostnader kW/m3/h.

En skruvenhet Direkt-drift, ingen växellåda. Rem-drift, liten golvyta.

Miljövänligt, Luftkyld eller vattenkyld kompressor finns att tillgå. Värmeåtervinning för maximalt utnyttjande av tillförd energi finns som tillval.

Varvtasstyrning, VST frekvensdrift och låg rotations hastighet på skruvenheten minskar energiförbrukningen med 35%.

Intelligent övervakning och styrning av kompressor, kan kommunicera med andra system för energieffektivare drift.
On/off drift med enkelt inställbart spann eller frekvensdrift med låg hystres.

DMD serien finns som lös kompressor, tankmonterad med eller utan kyl-tork.
Kompressorer finns i effektklass mellan 2,2kW – 22kW Flöde mellan 0,24 – 3,8m3/min Tryck 7 – 13bar

EKO serien finns med direkt-drift eller rem-drift.

Kompressorer finns i effektklass mellan 15kW – 250kW
Flöde mellan 1,8 –44,3m3/min Tryck 7 – 13bar