SPX Hankison kondensatbehandling

Kondensat tömmare som inte förbrukar luft och som är gjorda i behandlad aluminium utformad att hålla länge.

X-Drain är resultatet för kostnadseffektiv kondensattömmning av tryckkärl eller filter.

X-Drain kan även monteras som option på filter. X-Drain finns i 8 olika varianter.

Kondensat reningsverk för behandling av oljebemängd kondensat, HS Serien finns i
10 olika storlekar för anpassning till mängd kondensat som måste behandlas.
Dessa är utprovade av Deutschem Institut für Bautechnik, Berlin

X-Drain är ett vinnande system för kondensat hantering.

Det enkla system som flottörer eller tidsstyrda magnetventiler som har använts i det förflutna erbjuder inte den tillförlitligheten och energieffektivitet som krävs i dag.

X-Drain erbjuder:
* Hög driftsäkerhet
* Ingen förorening och igensättning av kondensat utsläpp
* Alarm meddelande i händelse av fel
* Enkel funktionskontroll
* Motståndskraftig mot alla vanliga kompressoroljor
* Maximal effektivitet
* Ingen förlust av tryckluft
* Låga installations- och underhållskostnader
* Låg investeringar