Go to Top

Membrantork

HMMSeries

SPX Hankison Membrantork

Membran tork är ett aldeles utmärkt alternativ till små och medelstora uttag av luft där inte ström finns tillgängligt och luften används utomhus vintertid.

Enkel installation, och kapaciteter från 0,04m³/min till 4,0m³/min.