Go to Top

Övergripande styrningar

CMC Controls är världsledande på kompressor styrningar och levererar styrningar som passar alla fabrikat.

Att styra kompressorer på ett intiligent sätt krävs en övergripande styrning.
Hos CMC Controls har ingenjörer utvecklat en rad produkter som utför just det som krävs för en lönsam drift.
Har ni mer än 2 kompressorer som producerar tryckluft i kompressor-rummet är detta en energibesparande åtgärd som snabbt blir lönsam.

Ring eller skicka ett mail för information om hur mycket el du kan spara!