Go to Top

Oljefri vatteninjekterad skruvkompressor

Vortex Compressor

Tillverkar denna enstegs skruvkompressor med vatten injektering framtagen för känsliga tryckluftsapplikationer där olja inte får förekomma.
Denna typ av kompressor är lämpad för applikationer så som läkemedelsindustri, livsmedels tillverkning och elektronikindustri samt övriga känsliga områden där olja innebär risker.

Vatten-injektering i stället för olja eller torrkompression sparar energi.
Temperaturen sänks i kompressorn och detta innebär lägre driftskostnader kW/m3/h.

En skruvenhet i stället för två  så som vid torrkompression.
Detta i kombination med direktdrift som eliminerar behovet av en växellåda samt leder till lägre service kostnader och färre delar att serva.

Miljövänligt, ingen olja kommer i kontakt med tryckluften endast vatten. Luftkyld eller vattenkyld kompressor.

Inbyggd kyl-tork, patent på återförning av kondensat från den komprimerade tryckluften. Detta innebär säkrare drift och byte av vatten i kompressorn kan minimeras för att säkerställa kvalitén på kylvätskan.

Varvtasstyrning, låg rotations hastighet på skruvenheten samt mycket låg temperatur i kompressor minskar energiförbrukningen med 35%.

Intelligent övervakning och styrning av kompressor, kan kommunicera med andra system för energieffektivare drift.

Kompressorer finns i effektklass 22kW – 75kW
Flöde mellan 2,7 – 11,85m3/min
Tryck 7 – 9bar