Vortex Compressor

Tillverkar denna enstegs skruvkompressor med vatten injektering framtagen för känsliga trycklufts applikationer där olja inte får förekomma.
Denna typ av kompressor är lämpad för applikationer såsom läkemedelsindustri, livsmedelstillverkning och elektronikindustri samt övriga känsliga områden där olja innebär risker.

Vatteninjektering i stället för olja eller torrkompression sparar energi.
Temperaturen sänks i kompressorn och detta innebär lägre driftskostnader kW/m3/h.

En skruvenhet i stället för två  så som vid torr kompression.
Detta i kombination med direkt drift som eliminerar behovet av en växellåda samt leder till lägre servicekostnader och färre delar att serva.

Miljövänligt, ingen olja kommer i kontakt med tryckluften endast vatten. Luftkyld eller vattenkyld kompressor.

Inbyggd kyltork, patent på återföring av kondensat från den komprimerade tryckluften. Detta innebär säkrare drift och byte av vatten i kompressorn kan minimeras för att säkerställa kvalitén på kylvätskan.

Varvtalsstyrning, låg rotationshastighet på skruvenheten samt mycket låg temperatur i kompressor minskar energiförbrukningen med 35%.

Intelligent övervakning och styrning av kompressor, kan kommunicera med andra system för energieffektivare drift.

Kompressorer finns i effektklass 22kW – 45kW
Flöde mellan 3,2 – 7,0m3/min
Tryck 5 – 9bar