Go to Top

Läcksökning

Läcksökning i tryckluftssystem är en lönsam åtgärd!

Tryckluftläckage kostar pengar och är en bland de stora dolda kostnaderna i industrin. Dolda i den bemärkelse att man inte vet hur mycket det läcker och vad det kostar att producera den tryckluft som läcker.

Läckage sökning är en lönsam åtgärd som alla företag med miljöpolicy bör ha i sin åtgärdslista varje år. Vi på Hedström & Kroon AB hjälper er att från grunden utforma eller utföra läcksökning i ert tryckluftssystem.

I vår databas finns resultatet av utförd läckage-sökning, där du som kund kan följa eller leda arbetet med egen eller vår personal.