17 mars, 2016 Börje Kroon

Servicesystemet serviceprotokoll.se har nu passerat beta stadiet, kunder har bjudits in i systemet detta för att kunden skall ha full spårbarhet och vara delaktig i planering. Flera moduler har lagts till så som läckagesökning, planeringsverktyg, statistikmodul  mm. Är du nyfiken på systemet så hör av dig berättar vi mer. Om du som kund inte fått inloggning ännu och är otålig, hör av dig så fixar din tekniker en inloggning.